Eettiset toimintaperiaatteet

Yleiset periaatteet

Toimintaperiaatteet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Edellytämme eettisten toimintaohjeiden noudattamista myös kaikilta alihankkijoiltamme.

Sitoudumme toimimaan aina oikein ja rehellisesti liiketoiminnassamme asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme, henkilöstömme ja sidosryhmiemme kanssa. Se, että harjoitamme liiketoimiamme eettisten ja laillisesti moitteettomien periaatteiden mukaisesti, on erottamattomassa yhteydessä tapaan, jolla käyttäydymme työssämme.

Vastuu yhteiskuntaa ja henkilöstöämme kohtaan

Kunnioitamme yleisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia. Emme hyväksy syrjintää, lapsityövoiman emmekä minkäänlaisen pakkotyön käyttöä.

Yhteistyötämme ja liiketoimintaamme määrittää keskinäinen kunnioitus ja arvostus. Toimimme yhteistyöhaluisesti ja varmistamme positiivisen työympäristön.

Ehkäisemme yksilöihin kohdistuvia vaaroja jatkuvilla ennalta ehkäisevillä työturvallisuustoimenpiteillä ja pyrimme ylläpitämään työntekijöidemme terveyttä turvallisten työolosuhteiden ja muiden toimenpiteiden avulla. Henkilöstömme turvallisuus ja terveys ovat keskeisiä seikkoja yrityksemme toiminnassa. Haluamme rohkaista ylläpitämään tervettä tasapainoa työn ja henkilökohtaisen elämän välillä.

Pidämme toimintamme ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä huomioimalla tämän autojen ja energialähteiden valinnassa. Noudatamme vastuullisia hankintatapoja ja käytämme kaikkia resursseja niin ympäristöä säästäen kuin mahdollista.

Henkilöstömme vastuu

Lupaamme toimia aina parhaan ammattitaitoamme mukaan. Olemme kohteliaita, ystävällisiä ja palveluhenkisiä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja vain siinä määrin kuin asiaankuuluvat lait ja yhtiön toimintaohjeet sallivat. Asiakirjoja, jotka sisältävät tietoja asiakkaista tai omasta henkilöstöstä, käsitellään luottamuksellisina tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Turvallisuus on keskeinen osa asiakkaillemme lupaamaamme laatua. Tämä koskee kaikkien palveluidemme järjestämistä turvallisesti.

Vastuu viranomaisia, yhteistyökumppaneita ja kilpailijoitamme kohtaan

Vastustamme korruptiota ja epärehellisiä liiketapoja. Me tai valtuuttamamme kolmannet osapuolet emme tarjoa emmekä ota vastaan mitään etuja, jotka voisivat vaikuttaa henkilön kykyyn tehdä objektiivisia ja rehellisiä kaupallisia päätöksiä tai joista voisi saada sellaisen käsityksen.

Noudatamme rehellisen kilpailun sääntöjä emmekä solmi sopimuksia, jotka vaikuttavat hintoihin ja/tai ehtoihin tai jotka jollakin muulla tavalla lainvastaisesti rajoittavat rehellistä kilpailua.