Etäkokous ajon aikana?

16.02.2024

Kyllä vai ei?

Mielestäni ei, koska:
  • Keskittyminen ajamiseen rakoilee
  • Keskittyminen palaveriin rakoilee
  • Hallitsemattomat keskeytykset lisäävät aivokuormaa
  • Virheiden määrä kasvaa sekä ajamisessa että työssä (palaverissa)

Kahden kognitiivisesti haastavaan asiaan keskittyminen samanaikaisesti ei vain onnistu. Aivot eivät multitaskaa. Kun fokus on palaverissa ajaminen jää ajaminen puutteelliseksi ja toisinpäin. 

Harvalle olisi ok jos lähipalaverissa osa osallistujista puuhailisi jonkin ajamiseen verrattavan aktiviteetin kimpussa ja toteaisi että "Osallistun, mutta olen vain kuulolla".

Entäpä jos kaikkein ikävin tapahtuu ja työntekijä ajaa vakavan kolarin kun fokus on ajamisen sijaan kokouksessa? Tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta mikä on kenenkin vastuu? Mikä on vastuu kolarin ajaneella työntekijällä, entä lähiesihenkilöllä, keskijohdolla, ylimmällä johdolla?

Yhä useammassa yrityksessä etäkokoukset ajon aikana on kielletty. Ehdottomasti tämä on asia, joka kannattaisi vähintään nostaa keskusteluun työsuojelutoimikunnan kokouksessa. Kaikkia riskejä voida poistaa, mutta ovatko ajon aikaisen etäkokouksen hyödyt niin suuret, että sen riskit ja tehoton työ voidaan hyväksyä?

Tieliikennelain mukaan moottoriajoneuvon kuljettaja ei saan ajon aikana käyttää viestintävälinettä siten, että pitää sitä kädessään. Tämän lisäksi ajoneuvossa ei saa käyttää teknistä laitetta siten, että sen käyttäminen haittaa tai vaarantaa ajoneuvolla ajamista.

Ymmärrän houkutuksen etäkokousajeluun kun ajomatkaa on vielä jäljellä ja isää, äitiä tai puolisoa odotetaan jo kotiin. Siitähän tässä juuri on kysymys, ehjänä perillepääsystä. 

Kun osallistut, ole läsnä. Kun ajat, et ole läsnä.