Vastuullisuusstrategia

Excelsior Palvelut Oy


Vastuullisuusstrategia 2023-2026


Ilmasto ja luonto


Minimoimme toiminnastamme aiheutuvat ilmasto- ja luonto haitat. Autoilu on ollut suurin kuormituksemme ilmastolle ja luonnolle. Käytämme mahdollisuuksien mukaan ainoastaan hiilivapaata sähköä auton lataamiseen sekä kotilatauksessa että julkisissa latauspisteissä. Suosimme kaikissa materiaali- ja laitehankinnoissa mahdollisimman vähän ilmastoa ja luontoa kuormittavia vaihtoehtoja. Tavoite siirtyä 2024 loppuun mennessä täysin paperittomaan toimistotyöhön.


Ihmiset


Turvallisuus on kaiken toimintamme keskeisin prioriteetti. Tavoitteena on nolla työtapaturmaa sekä yrityksen oman, että alihankkijoiden osalta. Kohtelemme kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti.


Eettiset toimintaohjeet


Sitoudumme toimimaan aina oikein ja rehellisesti liiketoiminnassamme asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme, henkilöstömme ja sidosryhmiemme kanssa. Se, että harjoitamme liiketoimiamme eettisten ja laillisesti moitteettomien periaatteiden mukaisesti, on erottamattomassa yhteydessä tapaan, jolla käyttäydymme työssämme.


Turvallisuus on keskeinen osa asiakkaillemme lupaamaamme laatua. Tämä koskee kaikkien palveluidemme järjestämistä turvallisesti. Noudatamme rehellisen kilpailun sääntöjä emmekä solmi sopimuksia, jotka vaikuttavat hintoihin ja/tai ehtoihin tai jotka jollakin muulla tavalla lainvastaisesti rajoittavat rehellistä kilpailua.


Lupaamme toimia aina parhaan ammattitaitoamme mukaan. Olemme kohteliaita, ystävällisiä ja palveluhenkisiä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan.


Vastuullisuusasioihin nimettynä henkilönä toimii Ari Parkkonen